Uppgradering av källarbelysning på Klockartorpet

Nu är våra duktiga elektriker från El-Team i full färd med att byta ut belysningen i källare och tvättstugor på Rönnbergagatan 2 och Klockartorpsgatan 44-50. Strömbrytarna kommer att tas bort och istället monteras rörelsestyrd ledarmatur i alla källarutrymmen. El-Team kommer att vara på plats 3 dagar/vecka och under dessa dagar kan störande ljud förekomma. Först ut är Rönnbergagatan följt av Klockartorpsgatan 50-46 och avslutningsvis Klockartorpsgatan 44.

[divider_top] [divider_top]

Eldningsförbud i hela Västmanland

Ingen har väl missat att det råder eldningsförbud i hela Västmanland. Eldningsförbud innefattar även grillning. Vill man grilla hänvisar vi till permanenta grillplatser där grillning sker på obrännbara underlag som sten och grus. Även på dessa platser måste du vara försiktig och ha ständig uppsikt samt ha vatten tillgängligt om olyckan skulle vara framme. Engångsgrillar och bärbara grillar får absolut INTE användas!

Läs mer om eldningsförbudet på www.dinsakerhet.se

 

[divider_top]