Ludvigssons Fastigheter är anslutet till LT-Konsult Fastighetsservice, alla akuta ärenden hanteras av dem.

LT-konsult nås dygnet runt på Tel: 021-81 17 45

LT Konsult Fastighetsservice