Långsiktigt ägande

Ludvigssons Fastigheter är ett familjeföretag med lång tradition i Västerås. Grundaren, Nils Ludvigsson, kom som rallare till Västerås och hans första arbete var att anlägga stenmuren längs Skultunavägen vid Hovdestalund kyrkogård. Ett gediget stenarbete som kan beskådas än i dag.

Fyra generationer senare förvaltar Ludvigssons Fastigheter 770 bostadslägenheter i Västerås. År 2014 genomgår företaget en generationsväxling. Ludvigssons Fastigheter delas upp i 2 bolag: Avorum Fastigheter AB och Nils Ludvigsson Fastigheter AB.

Nils Ludvigsson Fastigheter AB förvaltar idag 350 lägenheter samt ett antal kommersiella lokaler.

Ludvigssons Fastigheter har länge eftersträvat att hålla en hög servicegrad. Ett kvitto på gott arbete fick företaget i Aktiv Bos kundundersökning. En enkätundersökning genomfördes för ca 450 000 lägenheter. Ludvigssons Fastigheter fick högsta poäng i Sverige i kategori bästa Profil. Detta pris baseras på hur hyresgästerna upplever sin hyresvärd och om de kan rekommendera andra att flytta till Ludvigssons Fastigheter.

Social hållbarhet

Ludvigssons Fastigheter har under många år varit delaktig i Västerås Stads Integrationsprogram som administreras av Bostad Västerås. Förutom att hjälpa kommunen med att förse asylsökande med lägenheter så har Ludvigssons Fastigheter samarbetat med stora företag som ABB och Bombardier. Vi har bistått med hyreslägenheter när företagen rekryterar från andra städer, och andra länder. Hyresrätten fyller en väldigt viktig funktion när företag försöker attrahera kompetent personal som inte bor på orten.

Ludvigssons Fastigheter har alltid efterstävat att ha egen personal i förvaltningen. Hyresgästerna finner trygghet i att känna igen de som ansvar för skötseln. Det är något vi kommer att fortsätta med, och utveckla ytterligare i framtiden.

Nils Ludvigssons Fastigheter logga