Blir du störd av dina grannar. Prata i första hand med dem. Hjälper inte det ringer du Nokas Security.
Tel: 021-31 45 50. Störningsjouren används som en tredje oberoende part för att bekräfta att en störning har skett. Den störande kommer att själv få betala utryckningen vid bekräftad störning.