Balkonger

Var uppmärksam på att förvaring av Gasolflaskor får vara högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i skåp för att skyddas mot väder och vind. Det får ej användas koleldade grillar i våra fastigheter.

Barnvagnar

I våra fastigheter får inte barnvagnar och barnvagnsinsatser finnas uppställda i trappuppgångar utan skall förvaras i cykel-/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många kemikalier som vid brand snabbt orsakar kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt att dom utgör ett hinder vid utrymning.

Blinkande lysrör

Blinkande lysrör är en vanlig anledning till brand. Vid fall där blinkande lysrör upptäcks skall detta omedelbart meddelas till vårt kontor så att detta åtgärdas av fastighetsskötaren.

Brandvarnare

I varje lägenhet skall det finnas brandvarnare. Om du inte har en brandvarnare monterad i din lägenhet så kontakta oss. Det är viktigt att ni kontrollerar funktionen regelbundet på brandvarnaren, detta gör du genom att hålla testknappen intryckt tills brandvarnaren tjuter till. Om den inte tjuter kan det vara dags att byta batteri eller brandvarnare. När batteriet börjar bli dåligt varnar brandvarnaren genom ett litet pipljud. Observera att brandvarnaren tillhör lägenheten och får inte medtagas vid avflyttning.

Cyklar

Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.

Dörrar

Dörrar mot eller inom allmänna utrymmen får ej ställas öppna.

Enskild lägenhet

Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek eller annan brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek får förvaras i lägenhet. Detta gäller även inglasad balkong eftersom den räknas som lägenhet.

Garage

I garaget får endast uppställning av bil ske. Inget upplag av möbler, annan förrådsverksamhet, eller hobbyverkstad. OBS inga brandfarliga varor får förvaras där annat än reservdunk som finns placerad i bil.

Gångar i källar- och vindsutrymmen

Gångar i källare och/eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods.

Returpapper och grovsopor

Returpapper och grovsopor såsom kartonger eller liknande får inte förekomma i fastighetens allmänna delar utan skall lämnas till återvinning.

Tobaksrökning

Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.

Utrymningsväg

Dörrar i utrymningsväg får aldrig blockeras.

Öppen eld

Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.

Ställ inget brännbart i trapphuset

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.

Blockera inte trapphuset

Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Vi arbetar kontinuerligt med brandskyddsronder för att öka tryggheten och säkerheten i våra fastigheter. Vi kontrollerar alla gemensamma utrymmen och åtgärdar eventuella brister.