Generationsväxling genomförs till månadsskiftet

Nils Ludvigssons Fastigheter logga

Vi har tidigare gått ut med information till er hyresgäster gällande en annalkande generationsväxling. Datum är satt till den 1:a november 2015 och då kommer vi att sjösätta vår nya organisation. I samband med det kommer Kvistberga Förvaltnings AB att byta namn och heter fortsättningsvis Nils Ludvigsson Fastigheter AB. Namnet åsyftar till Nils Ludvigsson som kom till Västerås på 1930-talet. Det var han som lade grunden till det som idag är Ludvigssons Fastigheter.

[divider_top]

Ludvigssons Fastigheter i topp bland landets hyresvärdar!

Ludvigssons Fastigheter Generationsväxling

Under februari/mars 2013 har Ludvigssons Fastigheter genomfört en kundundersökning för att ta reda på vad hyresgästerna tycker om företagets service och den boendestandard man erbjuder. Företaget ville få svart på vitt vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Undersökningen genomfördes i samarbete med AktivBo, ett företag med många års erfarenhet av hyresgästenkäter.

Läs mer

[divider_top]