Information gällande internet

Det har kommit till vår kännedom att Telenor har avbrutit sina internetabonnemang  med våra hyresgäster med förevändningen att Nils Ludvigsson Fastigheter AB sagt upp avtalet med Telenor.

Detta är dessvärre felaktigt. Någon uppsägning från vårt bolag har aldrig ägt rum och det är fullt möjligt för Telenor att fortsätta leverera internet till sina kunder. Telenors hantering av sina kunder (och våra hyresgäster) är bekymmersamt och beklagligt och vi förstår inte varför man väljer att göra så här.

Till er som blivit drabbade

Har ni inget internet och vill teckna ett nytt internetabonnemang så ber vi er kontakta Fibra på 0771-375375.

Uttagsnummer (står på vita boxen märkt statsnät)

Produktnummer för lägenheten, står på lägenhetsdörren (ofta 3 siffror).

[divider_top]

Kontorstider på Skärtorsdagen

På Skärtorsdagen knyter vi på oss sjaletten, putsar kaffekitteln och dammar av kvasten för den årliga resan till Blåkulla.

Kontoret har öppet till kl. 12.00 sedan bär det av. Du kan som vanligt ringa till vår fastighetsjour LT Konsult vid akuta händelser,  på tel 021-81 17 45. Mindre brådskande ärenden kan med fördel anmälas på vår hemsida under rubriken felanmälan.

GLAD PÅSK!

[divider_top]

Uppgradering av källarbelysning på Klockartorpet

Vecka 11 påbörjar våra duktiga elektriker från El-Team att byta ut belysningen i källare och tvättstugor på Klockartorpsgatan 34 A-C, Klockartorpsgatan 36-40 och Klockartorpsgatan 42 A-C. Strömbrytarna kommer att tas bort och istället monteras rörelsestyrd ledarmatur i alla källarutrymmen. El-Team kommer att vara på plats 3 dagar/vecka och under dessa dagar kan störande ljud förekomma.

[divider_top]