Nils Ludvigssons Fastigheter logga

Vi har tidigare gått ut med information till er hyresgäster gällande en annalkande generationsväxling. Datum är satt till den 1:a november 2015 och då kommer vi att sjösätta vår nya organisation. I samband med det kommer Kvistberga Förvaltnings AB att byta namn och heter fortsättningsvis Nils Ludvigsson Fastigheter AB. Namnet åsyftar till Nils Ludvigsson som kom till Västerås på 1930-talet. Det var han som lade grunden till det som idag är Ludvigssons Fastigheter.