Ludvigssons Fastigheter Generationsväxling

Under februari/mars 2013 har Ludvigssons Fastigheter genomfört en kundundersökning för att ta reda på vad hyresgästerna tycker om företagets service och den boendestandard man erbjuder. Företaget ville få svart på vitt vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Undersökningen genomfördes i samarbete med AktivBo, ett företag med många års erfarenhet av hyresgästenkäter.

Sammalagt delades det ut 752 enkäter, varav 72,9 procent besvarades. Denna höga svarprocent tyder på ett stort engagemang och intresse från Ludvigssons hyresgäster.
Mycket glädjande kan vi konstatera att vår service till våra hyresgäster ligger i toppen bland landets hyresvärdar.
Att som hyresgäst bli tagen på allvar, få saker utförda, bemötande och tillgänglighet får toppbetyg och ger oss ett Serviceindex” som är mycket högt. Höga siffror för tryggheten i våra hus och områden bidrar till detta.

Vi är mycket glada över att 92,6% av de svarande hyresgästerna tycker att Ludvigssons Fastigheter är mån om dem och att 96,9% säger att de kan tänka sig att rekommenderar oss som hyresvärd.

Kompassen visar vårt Serviceindex

Serviceindex Nils Ludvigssons Fastigheter

I serviceindex ingår kategorierna ”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet”, ”Rent och snyggt” och ”Hjälp när det behövs” för ca 450 000 lägenheter som mättes under 2012. Inom det röda fältet ligger resultatet för de 25 % sämsta företagen, inom det gula 50 % och inom det blå fältet ligger de 25 % bästa företagen.

Det sämsta företaget hade ett Serviceindex på 66 % och det bästa hade 88%.Den svarta pilen är Ludvigssons serviceindex som ligger på 88,6%!