Balkongrenoveringen Klockartorpsgatan 20-24

Arbetet med balkongrenoveringen rullar på och i dagsläget ser det ut som att den sista etappen (Klockartorpsgatan 20) ska vara klar i mitten av april 2017. För att ni lättare ska kunna följa processen och eventuella tidsavvikelser ber vi er titta in på hemsidan med jämna mellanrum. Här uppdaterar vi löpande om några förändringar i tidsplanen inträffar. Preliminära datum ser du här:

Nedmontering av byggställning Klockartorpsgatan 22 – avslutat

Nedmontering av byggställning Klockartorpsgatan 24 – 3:e mars

Nedmontering av byggställning Klockartorpsgatan 20 – 13:e april

Ett par moment kvarstår dock efter nedmontering av ställning. Samtliga golv ska ytbehandlas och alla tak ska målas. Detta uppdrag är väderberoende och kan endast utföras vid plusgrader och uppehållsväder. Vi kommer att gå ut med vidare information om när detta blir aktuellt. Tills dess är det fritt fram att bruka din nya balkong, med vetskapen om att den måste tömmas helt inför den sista åtgärden, målning och ytbehandling.

Tack för visat tålamod under arbetets gång.

 

[divider_top]

Viktig information!

Kablar till motorvärmarplintar

Det är av yttersta vikt att kabeln från motorvärmarplinten avlägsnas då den inte är i bruk. Hänger kabeln ned kan den oavsiktligt rivas av under plogning då en mycket farlig situation uppstår om det är spänning på.

Som fastighetsförvaltare är vi skyldiga till att utemiljön på fastigheten är säker. Vi nödgas därför avlägsna alla motorvärmarkablar som lämnas kvar vid motorplinten, oavsett om de är anslutna eller ej. Insamlade kablar förvaras på vårt kontor för avhämtning, dock längst till 2017-04-30

[divider_top]

Gott Nytt År!

Vi tackar för året som gått och ser med förväntan fram emot ett nytt händelserikt år tillsammans med er. Resultatet av kundenkäten håller på att sammanställas och ni kommer, inom kort att bli informerade om utgången i undersökningen. Era åsikter och invändningar är viktiga för oss och bidrar således till vårt kommande arbete till förbättringar inom förvaltningen. Jag kan väl avslöja så mycket som att, trots ny personal, nytt namn och ny organisation tycks skiftet ej medfört allt för stora förändringar för er, det är vi glada för. Nu kavlar vi upp ärmarna och siktar in oss på att få ett riktigt bra 2017 tillsammans. Gott nytt år!

[divider_top]