Kablar till motorvärmarplintar

Det är av yttersta vikt att kabeln från motorvärmarplinten avlägsnas då den inte är i bruk. Hänger kabeln ned kan den oavsiktligt rivas av under plogning då en mycket farlig situation uppstår om det är spänning på.

Som fastighetsförvaltare är vi skyldiga till att utemiljön på fastigheten är säker. Vi nödgas därför avlägsna alla motorvärmarkablar som lämnas kvar vid motorplinten, oavsett om de är anslutna eller ej. Insamlade kablar förvaras på vårt kontor för avhämtning, dock längst till 2017-04-30