Det har kommit till vår kännedom att Telenor har avbrutit sina internetabonnemang  med våra hyresgäster med förevändningen att Nils Ludvigsson Fastigheter AB sagt upp avtalet med Telenor.

Detta är dessvärre felaktigt. Någon uppsägning från vårt bolag har aldrig ägt rum och det är fullt möjligt för Telenor att fortsätta leverera internet till sina kunder. Telenors hantering av sina kunder (och våra hyresgäster) är bekymmersamt och beklagligt och vi förstår inte varför man väljer att göra så här.

Till er som blivit drabbade

Har ni inget internet och vill teckna ett nytt internetabonnemang så ber vi er kontakta Fibra på 0771-375375.

Uttagsnummer (står på vita boxen märkt statsnät)

Produktnummer för lägenheten, står på lägenhetsdörren (ofta 3 siffror).