För att underlätta hantering av julklappspapper, snören och emballage kommer vi att placera ut 3 st containrar på Klockartorpet under perioden 21-28/12. För den som vill går det också bra att passa på att göra en storrensning. Grovsopor som INTE får slängas i containern är:

• Asbest (från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering).

• EEA, elektriskt och elektroniskt avfall (allting med sladd eller batteri samt solcell).

• Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material).

• Produkter med freon (kylskåp, frysboxar).

• Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor).

• Hushållsavfall. (avser ex. köksavfall)

• Däck

• Farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material – t ex tryckimpregnerat trä.

Vi har gått ut med information till samtliga hushåll på Klockartorpet där vi informerat om vart containrarna är placerade samt vilken nyckel och vilka hus som hör till vilken container. Vid frågor går det bra att ringa kontoret 021-338 02 90.