På fredag 22/4 befinner vi oss på utbildning hela dagen. Detta berör hela personalstyrkan vilket innebär att även kontoret blir obemannat. Vid akuta felanmälningar hänvisar vi till vår fastighetsjour, LT Konsult på telefonnummer 021-81 17 45. Mindre brådskande ärenden kan hanteras här på vår hemsida www.ludvigssons.se under rubriken hyresgäst/felanmälan. Dessa uppdrag omhändertas först på måndag 25/4 då vi alla är på plats igen.

Tack för visat överseende,

Vänligen,

Nils Ludvigsson med personal.