På förekommen anledning vill vi informera om att företaget gör en grundlig översyn gällande våra skyddsrum. Detta innefattar kontroll av ventilation, vatten, dörrar och att samtliga skyddsrumsmateriel finns att tillgå.

Skyddsrum får i fredstid utgöra lokaler för annan användning t.ex. lägenhetsförråd och cykelförråd. Däremot så ska fastighetsägaren (tillsammans med andra) inom 2 dygn iordningsställa skyddsrummen om regeringen utlyser höjd beredskap. Då kommer vi även att öppna upp skyddsrummen för allmänheten.