Vi tackar för året som gått och ser med förväntan fram emot ett nytt händelserikt år tillsammans med er. Resultatet av kundenkäten håller på att sammanställas och ni kommer, inom kort att bli informerade om utgången i undersökningen. Era åsikter och invändningar är viktiga för oss och bidrar således till vårt kommande arbete till förbättringar inom förvaltningen. Jag kan väl avslöja så mycket som att, trots ny personal, nytt namn och ny organisation tycks skiftet ej medfört allt för stora förändringar för er, det är vi glada för. Nu kavlar vi upp ärmarna och siktar in oss på att få ett riktigt bra 2017 tillsammans. Gott nytt år!