Montering av nya fönster på Klockartorpet pågår för fullt. Ett samarbete med Windoor.

Vi meddelar dig 3-5 arbetsdagar innan det är dags för just din lägenhet. Arbetet beräknas ta 1-2 dagar.

För att montaget skall kunna genomföras ombeds ni plocka undan blommor, gardiner, lampor och dyl. i fönstren, samt ställa undan möbler så att ca 2 m framför fönstren blir fria att disponera för montaget.

Utvändiga termometrar eller annat som sitter monterat på balkongdörr, fönster eller i karmen kommer att demonteras men ej att återmonteras.

Om ni inte är hemma den dagen montaget sker kommer vi att använda oss av huvudnyckel. Har du/ni något att erinra, eller om tillträde ej kan beredas ovanstående dag önskar vi att ni kontaktar montagefirman så snart som möjligt.

Montagegruppen Klas 070-872 66 84

Om några förändringar i tidsplanen inträffar redovisar vi detta här på hemsidan under rubriken nyheter. Tack för ditt samarbete!

V.5 Klockartorpsgatan 20 B   –   V.6 Klockartorpsgatan 20 C  

V.6-9 Klockartorpsgatan 22A-C   –   V.9-12 Klockartorpsgatan 24A-C