Vi uppdaterar vår information angående användandet av grillar på permanenta grillplatser. Fr o m idag 25/7 kl 15.00 råder TOTALT GRILLFÖRBUD enligt MSB och Länsstyrelsen.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med lag om skydd mot olyckor. Mer att läsa på www.svt.se